ZYYX (1)

Outsource 501-1000
Thanh Xuan, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:45:43
Bác nào phỏng vấn junior công ty này chưa, họ hỏi khó không, lương offer cao hơn mặt bằng chung k ợ ? Mai em đi pv công ty này lo quá :v