Zien Solutions (1)

Dịch vụ 1-50
4A/167A Đường d1, Phường 25 Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:51
-Thời gian : làm 9h /1 ngày, tuần làm trên 45 tiếng tuy nhiên thường thì làm 14h / ngày- Còn nếu bạn muốn deal lương, anh này sẽ hỏi lương hiện tại bạn bao nhiêu rồi tăng thêm 2 triệu (vd lương hiện tại là 9 tr -> anh ấy đề xuất lương là 11 tr)