Zamil Steel Vietnam (1)

Sản phẩm 301-500
72 Pham Hung Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:15:32
Môi trường công ty ổn. Có điều deal lương hơi thấp. Ai thích sự ổn định lâu dài. Đi làm đêu đặn 5 ngày/tuần. nghỉ ngơi thảnh thơi t7-cn thì chuẩn luôn. KO OT. làm hêt giờ thì về. Không đem việc cty về nhà. Không Stress.Sự ổn định hay không tùy vị trí. Tùy thời GD điều hành.