Yumeagent Viet Nam Company Limited (1)

Sản phẩm 51-150
Anh Dang Building District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:50:49
Môi trường thoải mái, xin nghỉ thoải mãi, xếp cũng thoải mái quan tâm a em. Mức lương thì tầm trung. Mọi người vui vẻ thân thiện, bên này có team java làm sàn forex thì trình tech max ghê.