YouTech (1)

Dịch vụ 51-150
Ham Tu Quan Hoan Kiem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 09:55:33
Văn phòng ngột ngạt khó chịu nhất là mùa hè. có vẻ nhiều ông/bà khen manager quá nhỉ, tui thấy cũng bình thường. không hài lòng về lương. đồng ý 1 vấn đề đây không phải là môi trường để học hỏi và có thể nâng cao trình độ