YourTV (1)

Sản phẩm 1-50
District 1, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:26:47
Đừng bạn nào vào đây làm với vị trí thực tập sinh nhé. Cmn, bóc lột chán chê, lương thấp, chậm lương. Vô cùng khốn nạn.