Yotel (1)

Sản phẩm 1-50
5 Trung Yên 6 Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:28:30
đc anh giám đốc và a trưởng phòng game pv, thái độ rất thân thiện. Cảm giác như là ngồi nói chuyện với nhau chứ ko hẳn là xét hỏi. Văn phòng rộng rãi sáng sủa. Chủ động từ chối làm vì biết skill ko phù hợp sau 1 hồi pv nhưng vẫn nhận được mail thông báo. Chấm 4*