Ylinkee (1)

Sản phẩm 1-50
Tầng 7, 112 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng Da Nang

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 08:40:03
Môi trường tốt, thoải mái, nhưng chế độ chưa ok lắm, không phù hợp làm lâu dài