Xtel (1)

Sản phẩm 1-50
92 Tran Thai Tong Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:25
- Các anh rất nhiệt tình dạy bảo từng li từng tí một ( anh Trọng )- Văn hóa cty tốt , hay liên hoan .- Hay có hoạt động tập thể để tăng tình cảm như : đá bóng