Xoontec (1)

Sản phẩm 51-150
229 Hoang Van Thu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:11:12
HR Đéo biét bận rộn ko mà chảnh vcl, đi pv lần đầu méo có tí thiện cảm, các cty khác tuy nghèo hơn, cơ sở vật chất không bằng nhưng ưv còn cảm giác có sự tôn trọng, còn ở đây thì KHÔNG.