WUMBO Technologies (1)

Sản phẩm 1-50
91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:28
Công ty không có thưởng, không có lương tháng 13, không có đi dã ngoại, nói chung không có benefit vì không có tiền đầu tư, dev trong đây rất yếu nhất là biệt đội PHP già, chủ về an nhàn, ở lâu vì trình không đủ để đi nơi khác mà còn hay ảo tưởng sức mạnh. Công ty gia đình, CEO max si đa và hứa lèo, ăn cháo đá bát. Một công ty của bè phái.