Woowa Brothers (1)

Sản phẩm 301-500
District 4, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:15
Để đc pv tr tiên phải qua cái test online codility nha mấy b. 3 task trong 145p. 2 task đầu dễ cái 3 khó nuốt nha. Yếu thuật toán thì đừng mơ đc pv