WeVenture (1)

Sản phẩm 1-50
Binh Thanh, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:24:32
1/ Lúc nào cũng trễ lương2/ Anh P rất ảo tưởng. Rất thích ép OT. Anh rất tự hào về việc anh là workaholic và cho rằng ai mà không như anh thì chỉ là cỏ rác. Lead team mà giao tiếp như chó sủa, nói chả ai nghe mà cũng tự hào anh như vậy. Nhưng nói 1 2 câu người ta không hiểu thì đổ tại đối phương ngu. Lạy anh. Tiếng anh như puồi nhưng rất thích chêm vào tiếng việt nghe cho nó sáng, thuật ngữ thì tự chế tự định nghĩa lại. Ai học thú y thì vào làm cho team S anh lead3/ Công ty startup Sing nhưng sếp là người Israel. Người yêu t cũng người Israel, cũng làm trong tech. Nó nói là mấy thằng startup kiểu này rất thích qua châu Á vì nhân công rẻ mà lại có nhiều đứa khờ nghĩ rằng làm việc như chó không có cuộc sống cá nhân rất đáng hãnh diện, điển hình là anh P nên cũng không bất ngờ gì anh P được cưng hơn cảBạn nào nghe lời đường mật dụ vào làm lương cao thì coi chừng, xl thôi