Welstory (1)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:44:48
Một mớ hổ lốn.Khốn nạn nhất là thằng trưởng phòng nhân sự tên Thắng. Còn một con Hãm l** tên Vui nữa.Thánh đạo lý luôn là sống như loèn,. Mình còn biết vụ nó ăn tiền công ty làm ăn cùng =))