WEBSOSANH (1)

Sản phẩm 51-150
195 Kham Thien Dong Da Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:45:49
Mình đang muốn tham gia phỏng vấn về AI / ML. Mọi người cho xin review về mảng này với ạ ?