WASHIN ENGINE (1)

Dịch vụ 1-50
264 Le Van Sy District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:28:51
- Công ty lương thấp, thưởng thấp, k chuyên nghiệp- Môi trường làm việc vớ vẩn, người thì làm, người thì chơi - HR thì như mẹ điên, thích làm bố đời, thích đi dạy đời ngừoi khác sống thì bẩn thỉu còn bày đặt quát mắng người khác- Design có con mẹ xấu điên già khụ mà còn thích ăn mặc như cỏ non -> ngứa mắt-> Tóm lại 100% không nên vào