Wall Street English (1)

Sản phẩm 501-1000
21 Le Quy Don District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:30:21
Môi trường hiện đại công việc tiếp xúc với học viên nhiều, tuy nhiên team sale thì chả ưa team service làm và ngược lại. Head Office thì nhiều drama, đổi plan tá lả xà ngầu. Cut cost đến độ phải tắt bớt PC, tắt điện phòng học để học viên và khách hàng complaint. Cái kết là WSE cắt hết bộ phận SO và cut 1 mớ PT để giảm lượng staff. Nghe nói bên sale thì cắt lun DSF, về phần học viên thì ko còn được tham dự các event nữa vì ko còn chi phí.