Vulcan Labs (1)

Sản phẩm 1-50
21 Nguyễn Trung Ngạn District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:44:55
Phỏng vấn 3 vòng: 1 vòng làm bài test, 1 vòng hỏi kĩ thuật, vòng cuối gặp CEO. Được HR dặn là nếu pass sẽ nhận được offer trong 7 ngày, còn không có email thì .... tự hỉu. Vòng cuối chắc deal hơi cao, giờ vẫn chưa có mail, chắc tạch rồi quá :|