VTVcab (1)

Sản phẩm 1-50
844 La Thành Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:13
Lương công nhận rất cao so với mặt bằng. Lương cứng của kỹ thuật 2tr200 nghìn, phó phòng kỹ thuật tới 7 triệu. Quá khủng. Lương đủ ăn bánh mì