VTSWAY (1)

Sản phẩm 1-50
Tan Binh, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:54
1. Benifit: không tháng 13, không bonus, không company strip, không happy hour, không có cái vẹo gì cả.2. Quản lý: ngu từ technical tới cách quản lý.3. Nhân viên: phần lớn là người quen, người nhà. Muốn phát triển phải bợ đít và hãm hại người khác.4. OT overnight không lương, đòi hỏi thì nói là kéo bè kéo cánh. Lôi luật ra thì mới trả lương OT nhưng là x1 dù cuối tuần hay lễ tết.5. Trực tết không lương.