VnResource (1)

Dịch vụ 1-50
41 Phạm Ngũ Lão Go Vap Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:17:44
Môi trường làm việc thì ok. mọi người vui vẻ hòa đồng, từ nhân viên đến giám đốc đều hòa đồng với nhau như ae. Nhưng lương cạp đất.