VNDIRECT (3)

Sản phẩm 301-500
9 VCCI Building, Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Ẩn Danh (Dev)    

2020-03-09 08:07:18
Công ty có nhiều hỗ trợ về đào tạo nhân viêc mới, về lương thưởng và có nhiều các hoạt động vui khỏe khác dành cho nhân viên

Ẩn Danh (Dev)    

2020-03-09 08:06:39
Các bác cho em hỏi ở đây có ông Đinh Trọng Long phải ko, ông ấy làm gì và có chơi đc ko?

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-07 16:32:04
Thấy mọi cái đều ổn