Vitalify Asia (1)

Dịch vụ 51-150
224 Dien Bien Phu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:05:35
Điểm tốt: - Được làm nhiều công nghệ mới.- Không gian làm việc khá đẹp.Điểm xấu:- Từ khi đổi dàn Manager mới thì công ty xuống cấp trầm trọng.- BMP (BSE) thì đa số đều không biết tí gì về technical, nhiều người rất thích thể hiện dù không biết gì. - Công ty không dùng tiếng anh, có vẻ phân biệt đối xử với người Việt so với Nhật, không có BA nên dự án đa số là nhỏ, và chất lượng rất kém.- Nhiều dev tư tưởng cổ hủ, các Dev giỏi đã ra đi hết.- OT có trả tiền, nhưng không đáng là bao, Gặp team dev ngon thì không sao, còn không thì xác định là ngập hành OT triền miên.