Viproperty (1)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:05:18
Công ty mất dạy từ GĐ đến nhân viên đặc biệt là HR chuyên gia đi bợ ass:- HR công ty sống rất thảo mai chuyên mô kích gây bất đồng các bộ phận công ty - Chuyên gia tung tin nói xấu người nọ đá đểu người kia- Công ty lúc nào cũng rợp trời drama, ko chịu được drama mệt mỏi xin nghỉ thì nghĩ ra 1001 lý do giam lương, cắt thưởng.- 80% nhân viên cũ của cty đã nghỉ giờ liên tục tuyển mới và nhồi vào đầu nhân viên mới là nhân viên cũ ko ra gì - HR là đứa HL nhất công ty