Vinsoft (1)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:30:33
Mấy thằng ranh con vắt mũi chưa sạch đòi đánh giá công ty đánh giá leader ,chê lương thưởng.Trình chúng mày ngu thì chỉ có thế thôi.Giỏi thì đã ko phải để tao fix bug đưa ra solution.