Vingroup (A Đây Rồi!) (1)

Sản phẩm 301-500
Tầng 2, Tower 2, Times City, 458 Minh Khai Hai Ba Trung Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:04:21
Công việc OK, môi trg OK, đồng nghiệp OK.Mỗi tội sắp ra đường vì công ty giải cmn thế rồi :((((