Vinatech Group (1)

Sản phẩm 1-50
District 12, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-11 15:36:28
hẹn 11h30 vào phỏng vấn. vô thấy trước mình có 6 người ngồi chờ. hỏi thăm mới biết họ vào từ lúc 10h15 mà chờ mòn mỏi khi nhân sự trả lời vui vẻ là sếp chưa về. đến lúc mọi người bỏ về là 13h00 dù chưa động tĩnh gì là sếp đã về. nhận xét thì mọi người tự nghĩ nhé. k bàn thêm làm gì.