VIETWASH (1)

Sản phẩm 1-50
172 Hoa Lan Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:09:18
- Cơ sở vật chất ok, không quá tệ- Đồng nghiệp không drama. Môi trường "xanh, sạch"- Trả lương đúng ngày- Khối cửa hàng chủ yếu là lao động phổ thông, bạn nào làm khối văn phòng cần kiên nhẫn khi làm việc chung- Chế độ chưa nhiều, hy vọng có nhiều chế độ ngon hơn để giữ người- Nhìn chung chỉ hợp các bạn mới, chưa có nhiều kinh nghiệm vào học hỏi