Vietnamsmart (1)

Sản phẩm 151-300
Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:19
Làm nhiều , sếp hứa hiêu hứa vượn lương cũng không tăng vào chán . Công ty có nhiều nhân viên làm ngoài , sếp ko bao giờ ở công ty.