Vietnamobile (1)

Sản phẩm 51-150
7 Chua Boc Dong Da Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:17:59
Doanh số rất cao, toàn phải bù lỗ rất nhiều mới đạt được doanh số. Mà k đạt doanh số thì ko được full lương cơ bản thế nên bắt buộc phải bù lỗ để đạt doanh số. Chế độ cho saleman rất kém nên nhân viên bỏ việc liên tục, tuyển mới thay thế cũng liên tục vì k ai trụ nổi lâu dài. Nhiều năm rồi k có chế độ thưởng Tết.