Vietnammm (1)

Sản phẩm 1-50
155 Hai Ba Trung, 6 Ward District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:10:55
Công ty lừa đảo dịch vụ. Thấy ghi đặt 2 pizza cỡ lớn Alfresco giá chỉ 200k. Mình tưởng chỉ qua hệ thống của cty này mới được như thế. Bị thu mất 10k môi giới, quay lại trang web của cửa hàng mới thấy đặt ở cửa hàng cũng được như thế.Cty ngồi không ăn trắng 10k của khách hàng.