Vietmap (1)

Sản phẩm 151-300
3 Trần Nhân Tôn District 5 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:50:26
Đã từng phỏng vấn vị trí android ở công ty này nè.Phỏng vấn thì hỏi tào lao, hỏi công ty cũ học được gì (không hỏi về technical dù 3 người phỏng vấn. Chắc cũng không biết gì về technical để hỏi :v). Đêm trước phỏng vấn còn nhắn tin nhắc hẹn. Phỏng vấn xong đậu rớt không có lấy 1 mail thông báo mà thường mấy công ty vậy thì cũng không ra gì. Khuyên là không nên vào. Nhờ công ty này không nhận mình nên giờ mình job khác lương cao hơn. kkk