Việt Tinh Anh (1)

Sản phẩm 1-50
33 Street D4 District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:05:22
Công ty làm mọi cách trừ lương nhân viên như giảm giờ làm, trừ mỗi nv 50k vì khách đ làm thẻ thành viên trong khi nói rát cổ bỏng họng khách đ làm thì làm kiểu j ? Bán thì toán giá đắt vcl mà toàn đồ tàu. Sale 80% vẫn có lãi thì hiểu là ntn