Việt Nét (1)

Sản phẩm 1-50
126 Nguyễn Thị Minh Khai District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:04:25
Chế độ đãi ngộ tốt, lương thưởng cụ thể rõ ràngCEO hay to tiếng nhưng cũng không là vấn đề mấy...Chúng ta cứ nghĩ mình chỉ có 1 cha 1 mẹ cho đến khi gặp phòng tài chính- kế toán ....