Viet Game Publisher (VGP JSC) (1)

Sản phẩm 1-50
91 Nguyễn Chí Thanh Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:41:46
Cho xin review về lương lậu của vị trí vận hành cộng đồng với vận hành ingame với các bác, có phải OT nhiều không, công ty có trễ lương không vậy