VATO (1)

Sản phẩm 51-150
281 De Tham District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:44
Chưa phỏng vấn đã bắt khai thông tin cá nhân, phỏng vấn thì toàn hỏi đểu, ông manager thì mặt nhăn như khỉ, không thân thiện với người khác