V3SI (1)

Dịch vụ 1-50
89 Van Kiep Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:34:56
Các bác nào làm ở đây rồi cho em xin tí ý kiến về công ty với ạ, môi trường, lương thưởng, nhân lực.... cảm ơn các bác