User Experience Researchers (2)

Sản phẩm 1-50
Nguyen Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

dev (dev)    

2020-10-17 10:48:56
Công ty toàn lũ nịnh bợ.
Trang thiết bị toàn đồ cá nhân.
Môi trường làm việc hà khắc, xét nét.
Đi công tác liên tục, không thưởng, không tăng lương.
Phạt tiền quá nhiều.
Mua đồ gì giá trị đều bắt đóng tiền.

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:02:40
hơi thiếu phép lịch sự. Khi đi pv pass vòng 1, sang vòng 2 pv xong thì ko thấy rep "meo". hơi thiếu phép lịch sự ^^