Trusting Social (1)

Sản phẩm 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:30:02
Công ty rẻ tiền, thuê người khác xoá hết comment xấu. Lỡ xoá rồi xoá hết đi chứ, để lại mấy comment như "chó cứ sủa đoàn người cứ đi" =))Bà Hà thì rẻ tiền, có thêm cái đội admin nịnh nọt, nghĩ nhân viên như lũ ăn mày, thích thì cho ăn kẹo, không thích thì lấy lại. Chắc công ty không khá nên được.