Trường Doanh Nhân HBR (1)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:36:18
CÔNG TY ĐÃ VI PHẠM QUY ĐỊNH RẤT NGHIÊM TRỌNG KHI GIỮ CỌC CỦA NHÂN VIÊN. ĐỀ NGHỊ CÔNG TY NHANH CHÓNG THANH TOÁN HẾT TIỀN THƯỞNG, TIỀN CỌC, TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC NHÂN VIÊN ĐÃ NGHỈ. ĐÒI TIỀN NHƯ ĐI XIN. AI CÓ Ý ĐỊNH LÀM Ở ĐÂY TỐT NHẤT CHẠY NHANH CÒN KỊP.