Trung tâm Công nghệ thông tin - VIETTEL (1)

Sản phẩm 151-300
Keangnam Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:58:06
- Lương tăng chậm, so với mặt bằng chung là thấp.- Mang tiếng là theo Agile nhưng làm thì trí trá. Khi audit quy trình mới bắt đầu xem tài liệu thiếu ở đâu thì làm, source code thì review vội.- Cả lãnh đạo lẫn nhân viên đều không coi trọng quy trình. Chính vì thế mới có hẳn bộ phận QA chuyên soi quy trình các team làm chuẩn hay không. Chứ một khi nó là văn hóa thì ai không tuân theo quy trình người đó tự thấy xấu hổ- Sếp chạy theo sự vụ, gọi điện của khách hàng hơn là theo đuổi một sản phẩm chuẩn- Hay bắt nhân viên trực đêm hoặc phải làm OT mà không có tiền OT, nhất là triển khai mấy cái chiến dịch- Sếp bắt nhân viên ít phải sau 18h mới được về (chỉ nói miệng chứ không ban hành văn bản).