Trung Nguyen International (1)

Sản phẩm 301-500
13 Kỳ Đồng District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:23:54
Công ty này được thành lập by Madam LE HOANG ***EP THAO .Môi trường làm việc ,chiến lược công ty: chính xác là một công ty tư nhân,1 chủ.Chỉ đạo độc đoán đa nghi từ CEO xuống,các cấp quản lý như bù nhìn.Ai nghe theo dạ dạ,vâng vâng thì sống,nói chính kiến của mình họ không thích.Các bạn cẩn thận khi đã làm việc tại MNC khác vào đây đẽ out vì CEO thường ko theo advisor mà hành xử cảm tính,đa nghi lắm.Có khi đã làm việc 3 năm họ vẫn kick đi không lý do.Các bạn trẻ không có người định hướng(Manager còn ra vào như market) .Ngoài lương ra thì không có chế độ ,benefit gì.Các bạn Manager,Senior,Junior cận thẩn xem xét trước khi nhận offfer nhé.