Trobz (1)

Dịch vụ 51-150
119 Ung Van Khiem Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:02
- công ty ổn với fresher muốn học hỏi về odoo- lương bèo nhèo so với thị trường IT- công việc không nặng lắm về code, chủ yếu nặng về phân tích hệ thống và test, code không biết thì hỏi mấy bác làm lâu sẽ chỉ nhưng không bài bản- thị trường odoo hẹp, phân khúc ngách nên khó phát triển sự nghiệp nếu muốn phát triển về kỹ thuật- sếp ổn thân thiện- thấy có vẻ ít drama