Tri Nam TDI.,JSC (1)

Sản phẩm 51-150
94 Nguyễn Khánh Toàn Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:59:50
Anh em nào làm công ty này rồi review giúp em với: 1 số chế độ như lương, thưởng, văn hóa công ty, rồi các sếp như nào với ạ.