TRENTE Vietnam Co., Ltd (1)

Dịch vụ 1-50
33 12A Floor, CMC Tower, Duy Tan Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:18
pv 1 lần thấy cũng như cty khác ông sếp nhật pv xong bảo sẽ email đợi mẹ cả năm đéo thấy email đâu thoo cuzng may không đc vào làm ở đây