TQ Design (1)

Dịch vụ 1-50
20 Kỳ Đồng District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 15:11:35
không hợp đồng lao động, có BHYT,BHXH mức sàn, có lương tháng 13. Lương bổng thấp hơn mức mặt bằng chung, company trip 2 lần / năm.