Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP (1)

Sản phẩm 501-1000
Dong Da, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 20:48:36
Công ty nhà nước trả lương thấp giờ mà còn trả lương kỹ sư bậc 1 có 5, 6 triệu thôi. Ngành hóa nói chung là khó mà khá được. Anh em học hóa ra đành chấp nhận thôi