Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:08:20
- Thủ tục rườm rà, TCLD(nhân sự) gây khó dễ cho nhân viên- Lãnh đạo cứng nhắc, nhân viên làm việc theo kiểu quan liêu, nhà nước. - chủ yếu nhân viên ở đây đa phần là những người đứng tuổi. - Cân nhắc kĩ nếu bạn quyết định apply vào công ty này.