TOMOSIA (1)

Dịch vụ 1-50
6 Trần Đăng Ninh kéo dài Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:41:51
Cty thất học vkl, phỏng vấn người ta xong trả lương k nổi thì nói ứng viên tự bánh vẽ vị trí làm việc tại các cty ra, chả lẽ tao lại lôi cổ con HR đến từng cty cũ xem hợp đồng lao động rồi vả không trượt phát nào. Chưa hết cái ý tưởng cty cũng thấy khắm khắm