TIBCO Orchestra Networks Vietnam (1)

Sản phẩm 1000+
Thanh Xuan, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:06
Vào xem review cty nào cũng toàn thấy hết chửi lãnh đạo tới chửi quản lý, các ông bà làm ăn vớ vẩn thì bố ai giữ được, tôi mà là lãnh đạo tôi đuổi cổ hết.